ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Current Global Energy Situation and Carbon-Neutral 2050 โดย Prof. Hideaki Ohgaki จาก Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Japan  วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น.  ในรูปแบบ Online ระบบ Zoom สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายผ่านการสแกน QR code

September 8, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Current Global Energy Situation and Carbon-Neutral 2050

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Current Global Energy Situation and Carbon-Neutral 2050 โดย Prof. Hideaki Ohgaki จาก Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Japan  วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น.  ในรูปแบบ Online ระบบ Zoom สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายผ่านการสแกน QR code
September 8, 2022

เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วม “กิจกรรมวัสดุวิชาการ ครั้ง 1 MME Academic Day”

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ "Material Properties & Selection" (19 - 20 ต.ค. 65) กิจกรรมการสอบวัดสมรรถนะภายใต้ความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการและสถาบันพลาสติก - ระดับที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลาสติก - ระดับที่ 2 กระบวนการฉีดพลาสติก เงื่อนไขการสมัคร ระดับที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลาสติก (20 ต.ค. 65 เวลา 13.00 - 16.00 น.) - ผู้สมัครจะต้องผ่านการเรียนหรือกำลังเรียนวิชา Material properties and selection เท่านั้น ระดับที่ 2 กระบวนการฉีดพลาสติก (19 ต.ค. 65 เวลา 13.00 - 16.00 น.) - ผู้สมัครจะต้องผ่านการเรียนหรือกำลังเรียนวิชา Polymer processing […]
September 8, 2022

เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Microbial production of monomers for the synthesis of biobased polymers” โดย Prof. Dr. Yuji Aso

เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Microbial production of monomers for the synthesis of biobased polymers" โดย Prof. Dr. Yuji Aso จาก Department of Biobased Materials Science, Kyoto Institute of Technology, Japan. ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมธาวี อาคารวิทยบริการ (ชั้น 5) สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code ในประกาศ
August 2, 2022

คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 6 “เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ”

August 2, 2022

เรียนเชิญเข้าร่วมรับการใช้ฐานข้อมูลนานาชาติเพื่อพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ