ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

January 16, 2022

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
December 9, 2021
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 18-19 ธ.ค. 2564 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwxrbgUwBadV979RBNPKmEd8_dzut9Ha85Hcv_HZdZSuHfWg/viewform
September 27, 2021

MME แนะนำสาขาอุตสาหกรรมพลาสติก

September 23, 2021

การบรรยายพิเศษจากคณาจารย์ในต่างประเทศ

September 18, 2021

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ