September 18, 2021

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

August 30, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

30 สิงหาคม 2564 : ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบรูปแบบออนไลน์ “การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ” กับ นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม และเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคน เครื่องมือ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้ง Up Skills และ Re-Skill ของบุคลากรและองค์กรทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์
July 20, 2021

“มทร.ธัญบุรี” พุ่งสู่ระดับ 4 ดาว พร้อมคว้า 5 ดาว ถึง 3 ด้านจาก ”QS Star Rating”

มทร.ธัญบุรี ผงาดขึ้นมาครอง 4 ดาวจาก “QS Star Rating” ในปี 2021 พร้อมคว้า 5 ดาวและ 4 ดาว จาก 6 ด้าน “อธิการสมหมาย” ย้ำ เดินหน้าพัฒนาเพื่อประโยชน์ของเด็กไทยและวงการศึกษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้รับข่าวดีจากการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ QS stars ratings systemโดยได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ 4 ดาว (OVERALL) ในปี 2021 นี้ ซึ่งคะแนนรวมมาจาก มทร.ธัญบุรี ได้รับการประเมินถึงระดับ 5 ดาว จาก 3 ด้าน คือ ด้าน Employability : พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย  อัตราการจ้างงานของบัณฑิต และการสนับสนุนอาชีพ ด้าน Academic Development การพัฒนาวิชาการ […]
July 20, 2021

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ : เป็นนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกมากที่สุด ในปีงบประมาณ 2563