September 5, 2021
🔸วันที่ 10 สิงหาคม 2564…ดูวีดีโอ… 🔸วันที่ 17 สิงหาคม 2564 …ดูวีดีโอ…
July 20, 2021

“มทร.ธัญบุรี” พุ่งสู่ระดับ 4 ดาว พร้อมคว้า 5 ดาว ถึง 3 ด้านจาก ”QS Star Rating”

มทร.ธัญบุรี ผงาดขึ้นมาครอง 4 ดาวจาก “QS Star Rating” ในปี 2021 พร้อมคว้า 5 ดาวและ 4 ดาว จาก 6 ด้าน “อธิการสมหมาย” ย้ำ เดินหน้าพัฒนาเพื่อประโยชน์ของเด็กไทยและวงการศึกษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้รับข่าวดีจากการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ QS stars ratings systemโดยได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ 4 ดาว (OVERALL) ในปี 2021 นี้ ซึ่งคะแนนรวมมาจาก มทร.ธัญบุรี ได้รับการประเมินถึงระดับ 5 ดาว จาก 3 ด้าน คือ ด้าน Employability : พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย  อัตราการจ้างงานของบัณฑิต และการสนับสนุนอาชีพ ด้าน Academic Development การพัฒนาวิชาการ […]