September 14, 2021

MME : แนะนำสาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์

September 5, 2021
🔸วันที่ 10 สิงหาคม 2564…ดูวีดีโอ… 🔸วันที่ 17 สิงหาคม 2564 …ดูวีดีโอ…
August 30, 2021

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

30 สิงหาคม 2564 : ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบรูปแบบออนไลน์ “การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบุคลากรและองค์กร ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ” กับ นายกิตติพงศ์ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม และเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคน เครื่องมือ เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาศักยภาพทั้ง Up Skills และ Re-Skill ของบุคลากรและองค์กรทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ณ ห้องประชุมมังคลอุบล วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์
August 9, 2021

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจากภาควิชาวัสดุ ได้รับการจัดอันดับ AD Scientific Index” (Alper-Doger Scientific Index)

“AD Scientific Index” (Alper-Doger Scientific Index): เป็นระบบการจัดอันดับและการวิเคราะห์ตาม scientific performance และตาม the added value of the scientific productivity ของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคน โดยใช้ค่าดัชนี i10 ดัชนี h และคะแนนอ้างอิงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาในฐาน Google Scholar และจะแสดงการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์รายบุคคลตาม 12 วิชา ดังนี้ Agriculture & Forestry, Arts, Design and Architecture, Business & Management, Economics & Econometrics, Education, Engineering & Technology, History, Philosophy, […]
July 20, 2021

“มทร.ธัญบุรี” พุ่งสู่ระดับ 4 ดาว พร้อมคว้า 5 ดาว ถึง 3 ด้านจาก ”QS Star Rating”

มทร.ธัญบุรี ผงาดขึ้นมาครอง 4 ดาวจาก “QS Star Rating” ในปี 2021 พร้อมคว้า 5 ดาวและ 4 ดาว จาก 6 ด้าน “อธิการสมหมาย” ย้ำ เดินหน้าพัฒนาเพื่อประโยชน์ของเด็กไทยและวงการศึกษาไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรีได้รับข่าวดีจากการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ QS stars ratings systemโดยได้รับการจัดให้อยู่ในระดับ 4 ดาว (OVERALL) ในปี 2021 นี้ ซึ่งคะแนนรวมมาจาก มทร.ธัญบุรี ได้รับการประเมินถึงระดับ 5 ดาว จาก 3 ด้าน คือ ด้าน Employability : พิจารณาจากทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย  อัตราการจ้างงานของบัณฑิต และการสนับสนุนอาชีพ ด้าน Academic Development การพัฒนาวิชาการ […]