ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Current Global Energy Situation and Carbon-Neutral 2050 โดย Prof. Hideaki Ohgaki จาก Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Japan  วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น.  ในรูปแบบ Online ระบบ Zoom สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายผ่านการสแกน QR code

September 8, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Current Global Energy Situation and Carbon-Neutral 2050

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Current Global Energy Situation and Carbon-Neutral 2050 โดย Prof. Hideaki Ohgaki จาก Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Japan  วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น.  ในรูปแบบ Online ระบบ Zoom สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายผ่านการสแกน QR code
September 8, 2022

เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วม “กิจกรรมวัสดุวิชาการ ครั้ง 1 MME Academic Day”

เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ "Material Properties & Selection" (19 - 20 ต.ค. 65) กิจกรรมการสอบวัดสมรรถนะภายใต้ความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการและสถาบันพลาสติก - ระดับที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลาสติก - ระดับที่ 2 กระบวนการฉีดพลาสติก เงื่อนไขการสมัคร ระดับที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลาสติก (20 ต.ค. 65 เวลา 13.00 - 16.00 น.) - ผู้สมัครจะต้องผ่านการเรียนหรือกำลังเรียนวิชา Material properties and selection เท่านั้น ระดับที่ 2 กระบวนการฉีดพลาสติก (19 ต.ค. 65 เวลา 13.00 - 16.00 น.) - ผู้สมัครจะต้องผ่านการเรียนหรือกำลังเรียนวิชา Polymer processing […]
September 8, 2022

เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Microbial production of monomers for the synthesis of biobased polymers” โดย Prof. Dr. Yuji Aso

เชิญร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Microbial production of monomers for the synthesis of biobased polymers" โดย Prof. Dr. Yuji Aso จาก Department of Biobased Materials Science, Kyoto Institute of Technology, Japan. ในวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมเมธาวี อาคารวิทยบริการ (ชั้น 5) สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code ในประกาศ
September 8, 2022

ภาพบรรยากาศการร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 พี่ ๆ ปี 2 สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก ได้รับความรู้กันไปเต็มๆ ในการร่วมฟังบรรยายหัวข้อ เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก โดย คุณกิตติศักดิ์ เอี่ยมอักษร วิศวกรฝ่ายขาย บริษัท เองเกิ้ล แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Non-Degree การแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยกระบวนการฉีด อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกและนักศึกษา
September 8, 2022

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการร่วมออกบูธในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสถานศึกษา จำนวน 22 แห่ง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่าน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการของเราได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสถานศึกษา จำนวน 22 แห่ง ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี  น้องๆคนไหนที่ศึกษาในสถาบันที่มีความร่วมมือกับมทร.ธัญบุรี อย่าลืมใช้โอกาสนี้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ในบ้าน MME ของเรานะคะ