ขอแสดงความยินดีกับพี่เด่น นักศึกษาปริญญาเอกเข้าร่วมโครงการ Short-Term Student Exchange Program, Graduate School of Science and Technology ที่ Kyoto Institute of Technology

สวัสดีค่ะน้องๆ วันนี้พี่แอดมินจะมาแนะนำพี่เด่นให้น้องๆ ได้รู้จักกัน
นายพฤติพงศ์ พันธมนัสโสภา หรือพี่เด่นของพวกเรา เป็นศิษย์เก่าของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท และปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ และตอนนี้ได้รับทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนในโครงการ Short-Term Student Exchange Program, Graduate School of Science and Technology ที่ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 – 31 มีนาคม 2566
น้องๆที่สนใจไปเปิดประสบการณ์เรียนรู้ในต่างประเทศ เตรียมตัวให้พร้อม!!!