ออกบูธแนะแนวและให้ความรู้ด้านวิศวกรรมวัสดุแก่น้องๆ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต

วันที่ 9 กันยายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการได้ร่วมออกบูธแนะแนวและให้ความรู้ด้านวิศวกรรมวัสดุแก่นักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิตและโรงเรียนในเคลือ  บรรยายเต็มไปด้วยความสนุกสนาน  นักเรียนได้รับความรู้และได้ลองทดสอบประสิทธิภาพความแข็งแรงของวัสดุคอมโพสิตแบบต่างๆ รวมถึงได้เรียนรู้