เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วม “กิจกรรมวัสดุวิชาการ ครั้ง 1 MME Academic Day”

  • เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ “Material Properties & Selection” (19 – 20 ต.ค. 65)
  • กิจกรรมการสอบวัดสมรรถนะภายใต้ความร่วมมือของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการและสถาบันพลาสติก

– ระดับที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลาสติก

– ระดับที่ 2 กระบวนการฉีดพลาสติก

เงื่อนไขการสมัคร

ระดับที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลาสติก (20 ต.ค. 65 เวลา 13.00 – 16.00 น.)
– ผู้สมัครจะต้องผ่านการเรียนหรือกำลังเรียนวิชา Material properties and selection เท่านั้น
ระดับที่ 2 กระบวนการฉีดพลาสติก (19 ต.ค. 65 เวลา 13.00 – 16.00 น.)
– ผู้สมัครจะต้องผ่านการเรียนหรือกำลังเรียนวิชา Polymer processing เท่านั้น