ภาพบรรยากาศการร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 พี่ ๆ ปี 2 สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก ได้รับความรู้กันไปเต็มๆ ในการร่วมฟังบรรยายหัวข้อ เทคโนโลยีการฉีดพลาสติก โดย คุณกิตติศักดิ์ เอี่ยมอักษร วิศวกรฝ่ายขาย บริษัท เองเกิ้ล แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Non-Degree การแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกด้วยกระบวนการฉีด อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะในแก่บุคลากรในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติกและนักศึกษา