ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการร่วมออกบูธในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสถานศึกษา จำนวน 22 แห่ง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ที่ผ่าน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการของเราได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกับสถานศึกษา จำนวน 22 แห่ง ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี  น้องๆคนไหนที่ศึกษาในสถาบันที่มีความร่วมมือกับมทร.ธัญบุรี อย่าลืมใช้โอกาสนี้เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ในบ้าน MME ของเรานะคะ