ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Current Global Energy Situation and Carbon-Neutral 2050

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง Current Global Energy Situation and Carbon-Neutral 2050 โดย Prof. Hideaki Ohgaki จาก Institute of Advanced Energy, Kyoto University, Japan  วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น.  ในรูปแบบ Online ระบบ Zoom สามารถเข้าร่วมฟังบรรยายผ่านการสแกน QR code