เปิดภาควิชาตอนรับน้องๆจากโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

Welcome to Material World

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการมีความยินดีที่ได้ตอนรับและแนะนำคณะนักเรียนจากโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาให้รู้จักโลกแห่งวัสดุศาสตร์ โดยได้แนะนำหลักสูตร สาธิตกระบวนการขึ้นรูปแบบฉีด (Injection molding process) และพาชมห้องทดสอบสมบัติของวัสดุ