ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “Impact of Micro/Nano Bubble Technology to Thai Society”