นักศึกษาใหม่ 2565 สแกน QR CODE เข้าร่วมกลุ่มไลน์ที่นี่

ยินดีตอนรับนักศึกษาใหม่ 2565

ขอให้นักศึกษาใหม่สแกน QR Code เข้ากลุ่มไลน์ สำหรับติดต่อสอบถามและตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ