หลักสูตรอบรมพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลาสติกขนาดเล็กและกลาง

ประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 18-19 ธ.ค. 2564

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwxrbgUwBadV979RBNPKmEd8_dzut9Ha85Hcv_HZdZSuHfWg/viewform

Short course