ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรจากภาควิชาวัสดุ ได้รับการจัดอันดับ AD Scientific Index” (Alper-Doger Scientific Index)

“AD Scientific Index” (Alper-Doger Scientific Index): เป็นระบบการจัดอันดับและการวิเคราะห์ตาม scientific performance และตาม the added value of the scientific productivity ของนักวิทยาศาสตร์แต่ละคน โดยใช้ค่าดัชนี i10 ดัชนี h และคะแนนอ้างอิงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาในฐาน Google Scholar และจะแสดงการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์รายบุคคลตาม 12 วิชา ดังนี้ Agriculture & Forestry, Arts, Design and Architecture, Business & Management, Economics & Econometrics, Education, Engineering & Technology, History, Philosophy, Theology, Law / Law and Legal Studies, Medical and Health Sciences, Natural Sciences, Social Sciences and Others มีการจัดอันดับจากนักวิทยาศาสตร์ 256 สาขา 11,700 สถาบัน, 186 ประเทศ, 11 ภูมิภาค (แอฟริกา, เอเชีย, ยุโรป, อเมริกาเหนือ, ละตินอเมริกา , โอเชียเนีย, Arab Leageu, EECA, BRICS, USAN และ COMESA)
ปี 2021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนักวิจัยถูกจัดอันดับรวมทั้งสิ้น 35 คน

  1. Engineering & Technology จำนวน 11 คน
  2. Natural Sciences จำนวน 15 คน
  3. Medical and Health Sciences จำนวน 1 คน
  4. Social Sciences จำนวน 1 คน
  5. Education จำนวน 1 คน
  6. ไม่ระบุสาขาในการจัดอันดับ จำนวน 6 คน