แนะนำหลักสูตร...จบแล้วทำงานอะไร

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุต้องเรียนอะไรบ้างและโอกาสดีๆ ที่นักศึกษาจะได้รับในระหว่างเรียน พร้อมตอบข้อสงสัย...จบแล้วทำงานอะไร

พาทัวร์ภาควิชา

ชมบรรยากาศภายในภาควิชา นักศึกษาจะได้เรียนรู้และลงมือฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องขึ้นรูปและเครื่องทดสอบด้านวัสดุที่หลากหลาย

Polymer Processing

ฝึกปฏิบัติจริงกับเครื่องจักรสำหรับขึ้นรูปพอลิเมอร์ มีกระบวนการขึ้นรูปแบบไหนบ้างมาดูกัน

หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์

หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ต้องเรียนอะไรบ้าง เหมาะกับใคร และสามารถทำงานในสายงานไหนได้บ้าง มาดูกันเลย

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติก

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหกรรมพลาสติกต้องเรียนอะไรบ้าง เหมาะกับใคร และสามารถทำงานในสายงานไหนได้บ้าง มาดูกันเลย

การทดสอบ Drop weight impact เป็นแบบนี้นี่เอง

อยากรู้ว่าต้องใช้ค่าพลังงานหรือน้ำหนักเท่าไหร่ที่จะใช้ทำลายให้วัสดุเกิดความเสียหายได้ ก็ต้องทดสอบ Drop weight impact เลย

จากงานวิจัย...สู่งานบริการสังคม

เรานำงานวิจัยมาพัฒนาอะไรสังคมและชุมชนได้บ้าง รองศาสตราจารย์ ดร. สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพาพวกเราไปดูว่างานวัสดุมีความสำคัญและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างไร

"Welcome to Material World"