ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

 

นส่วนของห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนบทปฏิบัติการเคมีในภาควิชาฯ ในรายวิชาเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ(Quantitatives Analytical Chemistry) และเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการทางวิชาการ นักศึกษาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ ตลอดจนบุคคลภาคนอกที่มาขอใช้บริการ อุปกรณ์ที่มีในห้องปฏิบัติการ อาทิ

-เครื่องแก้วสามัญซึ่งใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี หลากหลายประเภทสำหรับใช้งานทั่วไปในการทำปฏิบัติการ 

-เครื่องผลิตน้ำ DI (De-Ionization)

-ตู้อบลมร้อน(Hot air oven)

-ตู้ดูดควัน(Fume Hood)

-เครื่องชั่ง(Balance)

-อ่างควบคุมอุณหภูมิ(Waterbath)

เป็นต้น

ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์

ในส่วนของห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ เป็นห้องที่ใช้ในการเรียนการสอนบทปฏิบัติการเคมีในภาควิชาฯ ในรายวิชาเคมีอินทรีย์ 1(Organic Polymer Chemistry1),รายวิชาเคมีอินทรีย์ 2(Organic Polymer Chemistry2) และรายวิชาสังเคราะห์พอลิเมอร์(Polymerrization Processing) และเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการทางวิชาการ นักศึกษาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของเจ้าหน้าที่และอาจารย์ ตลอดจนบุคคลภาคนอกที่มาขอใช้บริการ อุปกรณ์ที่มีในห้องปฏิบัติการ อาทิ

-เครื่องแก้วสามัญซึ่งใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี หลากหลายประเภทสำหรับใช้งานทั่วไปในการทำปฏิบัติการ 

-ชุดเครื่องแก้วที่ใช้ในการสังเคราะห์พอลิเมอร์

-ตู้อบลมร้อน(Hot air oven)

-ตู้ดูดควัน(Fume Hood)

-เครื่องชั่ง(Balance)

               -เตาให้ความร้อน(Hotplate)

               -เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค(Ultrasonic bath)

               -เครื่องกวนสารละลาย(Over head stirrer)

เป็นต้น

 

 

กระบวนการผลิตพลาสติก

 

   Injection Molding

– ยี่ห้อ ARBURG รุ่น 470 C

 

 

 Blow Film Extruder

– ยี่ห้อ CHEONG MING ENTERPRISES รุ่น SE/HD 45 MI

 

   

   Twin Screw Extruder

– ยี่ห้อ Brabender Typ 16.55-2N40010

 

 

Roto Molding

 

 

Compression Molding

 

 

Two Roll Mill

 

กระบวนการผลิตยาง

การวิเคราะห์พอลิเมอร์

การทดสอบพอลิเมอร์

ความหนาแน่น (Density) ความถ่วงจําเพาะ (Specific gravity)

(ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น AB 204-S )

– มาตรฐาน ASTM D 792 , ISO 1183-1

ชุดอุปกรณ์วัดความหนาแน่น

– เทคนิคชั่งน้ําชั่งอากาศ

ค่าดัชนีการไหล (Melt flow index)

  • เครื่องทดสอบสมบัติการไหล (ยี่ห้อ INSTRON รุ่น MF 20 และ ยี่ห้อ CEAST รุ่น Type 6542 Serial 8331 )
  • มาตรฐาน ASTM D1238 , ISO 1133-1

 

ความแข็ง Shore A และ D

– เครื่อง Durometer

– มาตรฐาน ASTM D2240

 

 

ความแข็ง Rockwell  (Scale R, L and M)

– เครื่อง Rockwell Hardness

– ยี่ห้อ Matsuzawa รุ่น DXT-1

– มาตรฐาน ASTM D785

 

 

เครื่องทดสอบ HDT/Vicat

อุณหภูมิการแอ่นตัว (Heat distortion temperature)

– ยี่ห้อ CEAST Type 6911 Serial 20227

– มาตรฐาน ASTM D648

อุณหภูมิการอ่อนตัวแบบไวแคท (Vicat softening temperature)

ยี่ห้อ CEAST Type 6911 Serial 20227

– มาตรฐาน ASTM D1525

 

 

การทนแรงกระแทก

– เครื่องทดสอบการทนแรงกระแทกแบบแขนเหวี่ยง

– ยี่ห้อ CEST รุ่น 6542 Serial 8331

– มาตรฐาน ASTM D256 แบบ Izod

– มาตรฐาน ASTM D6110 แบบ Charpy

 

 

การทนแรงกระแทกแบบปล่อยน้ําหนักกระทบ

– เครื่องทดสอบ Drop Tower Impact

– ยี่ห้อ INSTRON CEAST 9340

 

การวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

 

วิเคราะห์ลักษณะทางพื้นผิววัสดุ

– Scanning Electron Microscope (SEM)

– ยี่ห้อ JEOL รุ่น JSM – 6510

วิเคราะห์การขึ้นรูปพอลิเมอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

CNC MILLING MATCHINE

– ยี่ห้อ Charly  Model type 6

กระบวนการสังเคราะห์พอลิเมอร์